Công ty cổ phần Tokushima Haken Center

Hình ảnh chính

liên hệ

Họ và tên Cần thiết
Họ và tên Cần thiết
Số điện thoại hoặc tên Cần thiết
【Quan trọng】 Hãy xác nhận lại nhập thông tin có sai không . 
Địa chỉ email Cần thiết
Địa chỉ email Xác nhận lại Cần thiết
Nội dung câu hỏi Cần thiết
 1. 1.Chúng tôi sẽ sử dụng nó cho các nghiệp vụ giới thiệu việc làm, người laođộng , liên lạc , và trả lời các câu hỏi
 2. 2.Hệ thống cơ sở dữ liệu của chúng tôi được lưu trữ và quản lý dựa trên "LuậtBảo vệ Thông tin Cá nhân" và các biện pháp bảo mật được thực hiện.
 3. 3.Thông tin cá nhân sẽ không được cung cấp trừ trường hợp pháp luật yêu cầu.
 4. 4.Nếu có khai báo sai hoặc thiếu sót trong thông tin khai báo, chúng tôi có thểkhông giới thiệu được
 5. 5.Trong số thông tin cá nhân, tên, tuổi, giới tính và khả năng thực hiện côngviệc có thể được cung cấp bằng văn bản cho công ty mà bạn dự định làm việc.
 6. 6.Khi quyết định đi làm lao động phái cử, chúng tôi sẽ trao đổi bằng văn bảncam kết về việc xử lý thông tin.
 7. 7.Chúng tôi dự định uỷ thác bên ngoài.
 8. 8.Việc thông báo mục đích sử dụng về thông tin cá nhân, công khai , chỉnh sửa
  nội dung , bổ sung hoặc xóa, tạm ngừng sử dụng, tẩy xóa và ngừng cung cấpcho bên thứ ba, do chính người đăng ký hoặc người đại diện yêu cầu. [Cửa sổ đăng ký công khai:Phòng kinh doanh 2 (lễ tân)][Quản lý bảo vệ thông tin cá nhân: Quản lý cấp cao] Liên hệ: 088-625-0708
 9. 9.Các tài liệu được gửi cho chúng tôi có thể được xử lý theo yêu cầu đối với cácthủ tục đăng ký, gửi đi và pháp lý.
 10. 10.Không bắt buộc phải điền vào tờ này, nhưng nếu bạn không điền toàn bộhoặc một phần, chúng tôi có thể không giới thiệu được cho bạn.
 11. 11.Chúng tôi sẽ không thu thập thông tin cá nhân theo cách mà người đókhông thể dễ dàng nhận ra.
 12. 12.Trang web này sử dụng các biện pháp mã hóa SSL (Secure Socket Layer).